UKRAJINA – NÚDZOVÉ OPATRENIA PRE CIRKVI

Cirkev sa nachádza v prvej línii núdzovej reakcie. Tu sú tipy, čo môže cirkev robiť, aby zabezpečila, že o utečencov bude postarané a budú chránení pred obchodníkmi s ľuďmi.

Jazyk:

                 

5 odporúčaní pre cirkvi pracujúce na hraniciach

 • Noste identifikáciu, aby ľudia, ktorých stretnete, vedeli, kto ste a do akej organizácie patríte.

 • Pamätajte, že každého človeka, ktorého stretnete, Boh pozná a miluje. Ponúknite pomoc bez diskriminácie, bez ohľadu na rasu, náboženstvo, národnostný pôvod atď.

 • Pracujte vo dvojiciach, nikdy nie sami. Vďaka tomu sú veci bezpečnejšie pre všetkých.

 • Modlite sa, keď je to vhodné, ale kázanie si nechajte na inokedy. Ľudia v kríze by nikdy nemali cítiť tlak ku konvertovaniu.

 • Identifikujte sa hraničnej polícii alebo príslušným orgánom pri príchode na hranicu alebo do tábora. Vysvetlite, prečo ste tam a čo plánujete robiť.

5 odporúčaní pre ľudí, ktorí prepravujú utečencov

 • Varujte pred obchodníkmi s ľuďmi pôsobiacimi na hraniciach. Môžete to urobiť vytlačením našej brožúry alebo poskytnutím našej webstránky. Informácie sú dostupné v ukrajinčine a v angličtine.

 • Majte svoj preukaz pripravený a na viditeľnom mieste. Prineste so sebou kópiu svojich informácií, ktoré si môže cestujúci ponechať, alebo mu dovoľte urobiť fotografiu.

 • Udržiavanie bezpečnosti ľudí musí byť prioritou. Buďte pripravení poskytnúť svoje kontaktné údaje a informácie svojmu cestujúcemu a akejkoľvek agentúre poskytujúcej pomoc.

 • Budujte dôveru u svojho cestujúceho tým, že mu poviete, čo sa deje počas cesty. Nerobte obchádzky ani neohlásené zastávky.

 • Ak bola táto preprava zabezpečená prostredníctvom mimovládnej organizácie alebo cirkvi, urobte fotografiu, aby ste potvrdili, že ste svojich cestujúcich dopravili na správnu adresu a že sú v bezpečí. Pošlite ju sprostredkujúcej agentúre.

5 odporúčaní na koordináciu dopravy pre utečencov

 • Odfoťte preukaz vodiča a auto s viditeľnou poznávacou značkou. Získajte telefónne číslo na vodiča.

 • Odfoťte preukazy cestujúcich.

 • Zaznamenajte cieľovú adresu a meno kontaktnej osoby na tejto adrese (ak je známa).

 • Pri príchode si vyžiadajte fotografiu cestujúceho (cestujúcich) na ich adrese.

 • Poskytnite informácie o právach a povinnostiach vo vašej krajine vrátane toho, ako sa zaregistrovať po príchode do cieľa.

Top odporúčania pre ľudí, ktorí poskytujú ubytovanie utečencom

Zraniteľní ľudia potrebujú fyzický aj psychologický pocit bezpečia. Tu je návod, ako spraviť váš domov bezpečným miestom.

 • Buďte priateľský. Výskumy ukazujú, že až 90 % komunikácie prebieha neverbálne. Pokojný, priateľský hlas a uvoľnené držanie tela môžu ľuďom povedať: „Som rád, že ste tu“, aj keď nemáte spoločný jazyk. Keď hovoríte, používajte jednoduché slová a krátke vety.

 • Majte svoj občiansky preukaz pripravený a viditeľný. Majte kópiu svojich informácií, ktoré si môže váš hosť ponechať, alebo mu dovoľte urobiť fotografiu. To im pomôže cítiť, že ste bezpečná osoba, ktorá je transparentná a dá sa vám dôverovať.

 • Dajte im svoju adresu. Majte kópiu mapy oblasti a vyznačte si na nej svoju polohu.

 • Predvídateľnosť – vedieť, čo príde ďalej – je dôležitá na to, aby pomohla ľuďom znovu získať rovnováhu po traume. Vysvetlite svoj bežný chod domácnosti, aby hostia vedeli, čo môžu počas dňa očakávať.

 • Vytvorte niekoľko jednoduchých pravidiel pre fungovanie vášho domova. Do ktorých častí domu majú hostia prístup? Kedy musí byť v dome v noci ticho? Je pre nich k dispozícii kuchyňa na varenie vlastného jedla, ak chcú? Vysvetlite správanie, ktoré nie je vo vašej domácnosti prijateľné (napr. fajčenie).

 • Pomôžte svojim hosťom cítiť sa pohodlne skromným a vhodným oblečením v spoločných priestoroch domu. Rešpektujte fyzické hranice; predtým, ako sa dotknete hosťa, požiadajte o povolenie.

 • Poskytnite svojim hosťom súkromie – samostatnú miestnosť, do ktorej sa môžu stiahnuť, alebo vyhradený priestor, ktorý môžu voľne využívať. Môžu tiež chcieť bezpečné miesto na uloženie dôležitých vecí.

 • Dajte svojim hosťom vedieť, ako dlho ich môžete hostiť. To odstráni neistotu a pomôže im premýšľať o ďalších krokoch.

 • Poskytnite prístup k svojmu internetu – utečenci budú túžiť komunikovať so svojimi rodinami a priateľmi, a to ako kvôli podpore, tak kvôli bezpečnosti.

 • Pomôžte svojim hosťom zistiť, kde a ako zaregistrovať svoju prítomnosť na miestnych úradoch. Informácie sú dostupné TU.

Ako sa môžu ženy a deti chrániť a ostať v bezpečí pred sexuálnym násilím počas krízy

 • Buďte ostražití: počas krízy môže k sexuálnemu zneužívaniu a násiliu dôjsť aj v bezpečných priestoroch ako sú útulky a utečenecké tábory.

 • Komunikujte s osobami, ktorým dôverujete, kde sa nachádzate a pravidelne sa im hláste. Fotografujte a posielajte im miesta, kde sa nachádzate.

 • Spojte sa a nájdite podporu od iných žien:

  • Držte sa v skupinách
  • Spolu s ostatnými triedavo dávajte pozor na svoje okolie
  • Spite so zapnutými svetlami
  • Choďte do kúpeľne v skupinách
  • Predstierajte, že poznáte ženy alebo deti, ktoré vidíte, že sú obťažované. Narušte konverzáciu otázkami ohľadom času.
 • Buďte proaktívni. Požiadajte mužov, ktorým dôverujete, aby zasiahli, ak sa vám dostane nechcenej pozornosti.

 • Dospelí by mali byť neustále s deťmi. Kontrolujte totožnosť neznámych dospelých, ktorí sa dostávanú do blízkosti detí. Porozprávajte sa so svojimi deťmi o tom, čo je bezpečné správanie.

Rady pre ženy, ktoré boli vystavené sexuálnemu násiliu

 • Vždy načúvajte, dôverujte a podporujte obete. Nikdy nedovoľte, aby o svojej skúsenosti museli hovoriť pred páchateľom. Ste tu na to, aby ste ich podporili, nie na to, aby ste vyriešili problém.

 • Poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas prvých 72 hodín môže zabrániť prenosu sexuálne prenosných chorôb a počas prvých 120 hodín môže zabrániť ďalším vážnym zdravotným komplikáciám.

 • Poskytnite kontakt na národnú linku pomoci, informácie o nemocniciach a o špecifických službách, ktoré môžu obetiam poskytnúť ďalšiu starostlivosť v ich jazyku.

 • Dovoľte obetiam, aby robili vlastné rozhodnutia. Predtým, ako ich s niekým skontaktujete, ich požiadajte o súhlas.

 • Berte ohľad na ľudí, čo prežili, dôstojným prístupom – správajte sa k nim rešpektujúco, bezpečne, ctite ich súkromie a nediskriminujte ich. Vyhnite sa čomukoľvek, čo by nejakým spôsobom vynilo obete za to, čo sa stalo.

 • Dbajte na ochranu identity a bezpečnosť obete. Nezapisujte si ani slovom nezdieľajte žiadne osobné informácie. Nerobte fotografie ničoho, čo by slúžilo k identifikácii obete alebo jej skúsenosti.

Na stiahnutie

Použite naše sady nástrojov, aby ste utečencov mohli upozorniť na spôsob, ako zostať v bezpečí pred obchodníkmi s ľuďmi a na zdieľanie užitočných tipov pre cirkvi, ktoré reagujú na krízu.

Na stiahnutie pre sociálne médiá
Tlačoviny na stiahnutie
Pomoc pre utečencov
Informácie o registrácii utečencov